Obnova židovské bohoslužby v Krnově

 
Cílem projektu je rozvinout v Krnově systematické židovské vzdělávání a napomoci obnově pravidelného židovského náboženského života. Při těchto aktivitách Spolek u synagogy spolupracuje s ŽO Ostrava a potažmo s Rabbi Tanya Segal působící v Beit Kraków.

 

Stálé akce:

pátek   20:00 KABALAT ŠABAT - přivítání šabatu - modlitba v sále synagogy podle siduru Hegjon Lev
 pátek   20:30 kiduš v zimní modlitebně synagogy s požehnáním dětem
 sobota 10:00 ŠACHARIT - ranní modlitba v sále synagogy podle siduru Hegjon Lev
 sobota 10:30 čtení překladu Tóry s výkladem a kiduš v zimní modlitebně synagogy